Contas anuais

Resumo da actividade de Xesgalicia

No documento incorporado, a Dirección de Xesgalicia fai un balance anual dos resultados, actuacións e principais fitos do ano acadados pola xestora e polas entidades e fondos que xestiona.