Transparencia institucional, organizativa e de planificación

Transparencia institucional, organizativa e de planificación.

Incorpóranse neste bloque todos aqueles deberes específicos de información institucional, organizativa e de planificación que recolle a normativa básica en materia de transparencia e os que, a maiores, incorpora tamén a Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

 Logo Transparencia