Planificación

Planificación

Neste apartado publícanse os instrumentos de planificación da Administración, en concreto, o Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020, os diferentes plans e programas anuais/plurianuais e a información relativa ás actividades de Xesgalicia e das entidades por ela xestionadas.

 Logo Transparencia