Consello de Administración

Consello de Administración

Incorpórase neste bloque aquela información relevante en materia de composición dos órganos de administración de Xesgalicia

 Logo Transparencia

 

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DE XESGALICIA
 
Presidenta: Conselleira de Economía e Industria, Dna. María Jesús Lorenzana Somoza.
 
Vicepresidente: Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE representado por Dna. Covagonda Toca Carús.
 
Vogais: 

Secretario non conselleiro  

 

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DE SODIGA GALICIA
 
Presidente: Dna. Raquel Rodríguez Espiño
 
Vicepresidente: Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE representado por D. Alberto Vivero Fernández 
 
Vogais: 
  • Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U representada por D. Marco Enrique Nieto Montero
  • D. Manuel Vidal Martín.
  • D. José Ramón Pardo Cabarcos
  • Dna. Natalia Barros Sánchez

Secretaria non conselleira: Dna. Belén Bálgoma Magdalena