Estrutura orgánica e funcional

Estrutura orgánica e funcional

Neste apartado recóllese a composición e organización de Xesgalicia.

En concreto, publícase información relativa ás funcións encomendadas, normativa de aplicación e organigrama actualizado, entre outros.

 Logo Transparencia