Vehículos de inversión

Sociedades de capital risco

Logo Sodiga

Os investimentos de Sodiga diríxense a empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que estean relacionadas co desenvolvemento e consolidación da economía e da industria de Galicia.

Fondos de investimento colectivo de tipo pechado

Galicia Compite FICC

Para proxectos empresariais innovadores, iniciativas emprendedoras ou relacionadas coa tecnoloxía.

Galicia Iniciativas Emprendedoras, FICC (GIE, FICC)

Para o fomento do espírito emprendedor.

Galicia Innova Tech, FICC

 
Para proxectos empresariais de marcado carácter innovador e cunha probada capacidade de xestión.