Normas de xestión, folletos e políticas

Información económica, orzamentaria e estatística.

Neste apartado incorpórase información económica, orzamentaria e estatística ao abeiro da normativa en materia de transparencia, así como información patrimonial, en materia de contratación pública e sobre convenios.

 Logo Transparencia