Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos ​

Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos

CONVENIO COLECTIVO DE XESGALICIA

  • Resolución de 27 de enero de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo da empresa Xesgalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.
  • Resolución de 17 de enero de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo da empresa Xesgalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A. (Código de convenio 1502422).
  • Resolución de 8 de marzo de 2002, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo para o ano 2001 da empresa Xesgalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.
  • Resolución de 10 de noviembre de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo da empresa Xesgalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.
 Logo Transparencia