Galicia Iniciativas Emprendedoras, FICC

Galicia Iniciativas Emprendedoras, FICC (GIE, FICC)

O Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras, FICC, persegue os seguintes obxectivos:

» Fomento do espírito emprendedor e apoio financeiro a iniciativas emprendedoras
» Financiamento da rede de aceleradoras públicas da Xunta de Galicia 

Os proxectos seleccionados polo Fondo deben cumprir, con carácter enunciativo e non excluínte, unha ou varias das seguintes características:

» Proxectos novidosos

» A inversión debe de estar relacionada coa innovación de produtos, servizos e/ou procesos (non necesariamente tecnolóxicos)

» Ter potencial de crecemento e internacionalización

» Ser realistas, viables técnica, comercial e financeiramente

» Os emprendedores e/ou equipo directivo deben posuír capacidade técnica e de xestión 

» Constituír unha proposta interesante para inversores, entidades financeiras e outras empresas

¿Quere presentar un proxecto?” “Presenta o teu proxecto”

Presenta tu proyecto

Ponte en contacto con nuestro equipo y preséntanos tu proyecto, enviando un correo electrónico a la dirección inversiones@xesgalicia.org, describiendo brevemente tu proyecto e incluyendo la información que consideres (en formato .pdf, y con un tamaño máximo de 5 megas).

Especifica tu sector de actividad, la sede social de tu empresa, en qué fase se encuentra tú empresa (seed, early stage, expansión…) y cuales son los ejes principales de tu plan de negocio.

Información básica Protección de Datos

Xesgalicia tratará sus datos personales con la finalidad de atender las solicitudes presentadas en el formulario sobre su propuesta de inversión. Puede ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 en las direcciones que encontrará en la información adicional. Más información en nuestra Política de Privacidad.

50 Aniversario

Sodiga Galicia acada os 50 anos de historia

Na actualidade, o capital social de Galicia Sodiga concéntrase nun 76% en mans da Xunta de Galicia. 

Desta forma, Sodiga Galicia forma parte do conxunto de instrumentos dispoñibles en Galicia para o apoio de iniciativas empresarias, tales como o Instituto Galego de Promoción Económica, a Axencia Galega de Innovación ou XesGalicia (entidade que xestiona os activos de Sodiga Galicia desde el año 1999).

Na presente sección, e con motivo do 50 aniversario, ponse á disposición de todas e todos as memorias económicas de Sodiga Galicia do século XX, desde a súa constitución e ata a creación de Xesgalicia no ano 1999.