Galicia Compite FICC

Galicia Compite FICC

O Fondo Galicia Compite FICC oriéntase cara a proxectos empresariais promovidos por novos emprendedores, a sociedades de nova creación con posibilidades de desenvolvemento e mais aqueloutras que acometan actividades novidosas e/ou que apliquen as novas tecnoloxías.

Está especialmente dirixido a proxectos innovadores, que permitan mellorar a competitividade empresarial, ben sexa a través de avances na distribución, nas estruturas organizativas ou mediante a combinación de tecnoloxía e mercadotecnia.

Neste sentido, no ano 2021 púxose en marcha unha nova liña de financiamento denominada "Liña de Transformación" para facilitar o éxito de operacións corporativas, facilitar a sucesión empresarial ou fomentar os procesos de internacionalización.

 

O Fondo Galicia Compite FICC oriéntase a:

» Proxectos empresariais promovidos por novos emprendedores
» Sociedades de nova creación con posibilidades de desenvolvemento
» Sociedades que acometan actividades novidosas
» Sociedades que apliquen as novas tecnoloxías
» Proxectos innovadores, que permitan mellorar a competitividade empresarial

¿Quere presentar un proxecto?” “Presenta o teu proxecto”

Presenta tu proyecto

Ponte en contacto con nuestro equipo y preséntanos tu proyecto, enviando un correo electrónico a la dirección inversiones@xesgalicia.org, describiendo brevemente tu proyecto e incluyendo la información que consideres (en formato .pdf, y con un tamaño máximo de 5 megas).

Especifica tu sector de actividad, la sede social de tu empresa, en qué fase se encuentra tú empresa (seed, early stage, expansión…) y cuales son los ejes principales de tu plan de negocio.

Información básica Protección de Datos

Xesgalicia tratará sus datos personales con la finalidad de atender las solicitudes presentadas en el formulario sobre su propuesta de inversión. Puede ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 en las direcciones que encontrará en la información adicional. Más información en nuestra Política de Privacidad.

50 Aniversario

Sodiga Galicia acada os 50 anos de historia

Na actualidade, o capital social de Galicia Sodiga concéntrase nun 76% en mans da Xunta de Galicia. 

Desta forma, Sodiga Galicia forma parte do conxunto de instrumentos dispoñibles en Galicia para o apoio de iniciativas empresarias, tales como o Instituto Galego de Promoción Económica, a Axencia Galega de Innovación ou XesGalicia (entidade que xestiona os activos de Sodiga Galicia desde el año 1999).

Na presente sección, e con motivo do 50 aniversario, ponse á disposición de todas e todos as memorias económicas de Sodiga Galicia do século XX, desde a súa constitución e ata a creación de Xesgalicia no ano 1999.