Consello de Administración

Consello de Administración

Incorpórase neste bloque aquela información relevante en materia de composición dos órganos de administración de Xesgalicia

 Logo Transparencia

 

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DE XESGALICIA
 
Presidente: Vicepresidente Primeiro e Conselleiro de Economía, Industria e Innovación, D. Francisco Conde López.
 
Vogais: 

Secretario non conselleiro  

 

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DE SODIGA GALICIA
 
 
Vogais: 
  • Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE representado por Dna. Raquel Rodríguez Espiño
  • Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U representada por D. Marco Enrique Nieto Montero
  • D. Manuel Vidal Martín.
  • D. Pablo Casal Espido.
  • D. Santiago Álvarez Gonzalez.

Secretaria non conselleira: Dna. Belén Bálgoma Magdalena