Acta de Adxudicación do Procedemento Negociado sen publicidade para a contratación de servizos xurídicos de apoio en materia xurídico procesal, civil, mercantil e concursal